İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir! Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası

Tarif (qiymət) Şurası

AZ|EN

Tarif (qiymət) Şurası

Katibliyin strukturu

Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının sədrinin
2016-cı il 1 fevral tarixli F-2 nömrəli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.


 
Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyinin strukturu
 
1.    Rəhbərlik
  
2.    Təhlil və tənzimləmə şöbəsi
       2.1.    Enerji, kommunal və su təchizatı xidmətləri sektoru
       2.2.    Nəqliyyat və rabitə xidmətləri sektoru
       2.3.    Əczaçılıq, ekspertiza və digər xidmətlər sektoru

3.    Hüquq, kadrlar və təşkilati işlər şöbəsi
      3.1.    Hüquq, kadrlar və ümumi işlər sektoru
      3.2.    Maliyyə və təsərrüfat işləri sektoru
 
4.   Tranzit yükdaşımalar üzrə koordinasiya sektoru 
 
 

© 2007 Azərbaycan Respublikası      Tarif (Qiymət) Şurası